Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych – Mój Prąd 4.0

Od 15.12.2022 wzrosną kwoty dofinansowania dla osób, które zdecydują się na inwestycję we własną instalację fotowoltaiczną. Jest to już czwarta edycja rządowego programu wsparcia, która umożliwia poprawę rachunku ekonomicznego inwestycji w mikroinstalację PV. Z dofinansowania skorzystają wnioskodawcy rozliczający się zarówno w formie net-billing jak również ci, którzy rozliczają się w systemie net-metering i nie skorzystali z wcześniejszych programów, pod warunkiem przejścia na net-billing.

Poniżej kluczowe kwoty, po które można sięgnąć składając wniosek do programu:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych przy inwestycji wyłącznie w instalację fotowoltaiczną, nie więcej jak 6.000 zł;
  • w przypadku zgłoszenia do dofinansowania instalacji PV z elementem dodatkowym, dotacja do niej wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 7.000 zł;
  • do 50% kosztów kwalifikowanych przy zakupie magazynu energii, nie więcej niż 16.000 zł;
  • do 50% kosztów kwalifikowanych dla magazynów ciepła, nie więcej niż 5 tys. zł.

Aktualizacja programu wprowadza również ułatwienia dla inwestorów, którzy złożyli już wnioski o dotację na PV i w przyszłości będą mogli złożyć uzupełnienia o kolejne komponenty objęte programem, bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego. Dodatkowo mogą zyskać również osoby, które otrzymały dopłaty w ramach MP 4.0 zgodnie z dotychczasowym poziomem dofinansowania. Jest możliwość złożenia wniosku o przeliczenie poziomów procentowych względem poniesionych kosztów instalacji i jeśli kwota wyjdzie wyższa niż ta już wypłacona, wnioskodawca otrzyma dopłatę różnicy do wysokości obowiązującego od 15.12 limitu kwotowego.

Więcej informacji oraz dokumenty dotyczące programu dostępne na oficjalnej stronie: https://mojprad.gov.pl/

Zapraszamy do współpracy – kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem, wdrożeniem oraz rozliczeniem inwestycji w profesjonalną instalację fotowoltaiczną.