Dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników – ruszyła AgroEnergia 2021.

Od samego początku działalności Solar Hill jesteśmy obecni w segmencie „agro” i to właśnie dla polskich gospodarstw rolnych realizujemy bardzo dużo inwestycji.

Wraz z pierwszym dniem października ruszył nabór do programu Agroenergia. Dzięki temu rolnicy zainteresowani inwestycją w odnawialne źródła energii będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w formie dotacji. Pomoc obejmuje inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, w tym dodatkowe systemy magazynowania energii oraz pompy ciepła. Okres kwalifikowalności kosztów zawiera się w przedziale od 01.06.2021 do 30.06.2027 roku, oczywiście w ramach dostępnych środków.

Ze wsparcia w formie dotacji programowej będą mogły skorzystać osoby fizyczne, właściciele oraz dzierżawcy nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 do 300 ha. Warunkiem niezbędnym jest konieczność prowadzenia gospodarstwa rolnego przez co najmniej jeden rok. Wsparcie zostało przygotowane dla instalacji fotowoltaicznych o mocy pomiędzy 10 a 50 kW.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od mocy instalacji i wynosi odpowiednio:

  • dla instalacji o mocy większej niż 10 kW i mniejszej, bądź równej 30 kw – do 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15.000 zł;
  • dla instalacji o mocy większej niż 30 kW i mniejszej, bądź równej 50 kw – do 13% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25.000 zł.

Na dodatkowe wsparcie mogą również liczyć rolnicy, którzy zainwestują w instalacje hybrydowe (np. fotowoltaika w połączeniu z pompą ciepła) oraz towarzyszące magazyny energii (do 20% kosztów kwalifikowanych o poziomie maksymalnie do 50% kosztów źródła wytwarzania energii).

Rolnicy zainteresowani skorzystaniem z dofinansowania do inwestycji w fotowoltaikę, powinni pamiętać o tym, że:

  • przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dotację z Programu;
  • urządzenia muszą być instalowane jako nowe (nie starsze niż 24 m-ce);
  • dofinansowanie wypłacane jest po zrealizowaniu inwestycji, w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych;
  • w przypadku ubiegania się o częściowy zwrot środków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o otrzymane dofinansowanie;
  • rolnik będzie musiał korzystać z instalacji objętej dofinansowaniem przynajmniej przez trzy kolejne lata od dnia realizacji inwestycji.

Od samego początku działalności Solar Hill jesteśmy obecni w segmencie „agro” i to właśnie dla polskich gospodarstw rolnych realizujemy bardzo dużo inwestycji. Jedne z ostatnich dotyczą instalacji gruntowych, opartych na dwóch różnych ogniwach fotowoltaicznych – monokrystalicznych w klasycznej ramie oraz wykorzystujących technologię „szkło-szkło”, tzw. bifacialnych. Dzięki takiej konfiguracji produkcja zielonej energii odbywa się w wyniku oddziaływania zarówno promieni bezpośrednio padających na ogniwa, jak i tych odbitych od powierzchnii pod nimi. Całość generuje nawet do 20% więcej (przy odpowiednio przygotowanym podłożu) i charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością oraz wydłużoną gwarancją mocy (nawet do 35 lat).