Instalacja fotowoltaiczna dla spółdzielni mieszkaniowej.

Święta, święta i po świętach. A my tuż przed nimi oddaliśmy do użytkowania kolejną instalację fotowoltaiczną.

Tym razem nasze podejście oraz doświadczenie doceniła wrocławska spółdzielnia mieszkaniowa. To na jej zlecenie zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy wspólnie z naszym Partnerem instalację balastową, typu „Aero” o łącznej mocy 9,9 kWp. Całość oparta na wysokiej jakości komponentach, w tym m.in. inwerter SolarEdge, moduły monokrystaliczne Jinko Solar 330 Wp half-cut oraz system montażowy sprawdzonego producenta, w formule „aero” – o mniejszym nachyleniu oraz wyposażony w dodatkowe elementy obudowy zmniejszające ryzyko naruszenia przez podmuchy wiatru.

Klient docenił m.in.:

  • wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz montażach instalacji PV naszego Instalatora;
  • sprawne przygotowanie kompletnej dokumentacji, niezbędnej do uruchomienia zlecenia i zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
  • OC działalności Instalatora na odpowiednio wysokim poziomie;
  • jakość i zakres dokumentacji przed i powykonawczej;
  • niezbędne uzgodnienia konstruktorskie, zwiększające bezpieczeństwo i zasadność wdrażanych rozwiązań;
  • sprawny i czysty montaż, bez zaburzenia bieżącej działalności obiektu, uwzględniający aktualne i najlepsze praktyki instalacyjne dla systemów PV;
  • bieżącą obsługę procesu w zakresie wszystkich niezbędnych czynności oraz uzgodnień przedwykonawczych.

Tym samy otwieramy kolejny segment – mieszkalnictwa, w którym służymy naszymi doświadczeniami oraz możliwościami instalatorów, z którymi współpracujemy. A już w styczniu następna realizacja dla klienta biznesowego, niemal 17 kWp na hali magazynowej.